Hramurile mânăstirii Buna Vestire

Buna Vestire
25 martie

CITEȘTE ACATISTUL 

Sfântul Nectarie
9 noiembrie

CITEȘTE ACATISTUL 

Sfântul Mina
11 noiembrie

CITEȘTE ACATISTUL 

Sfântul Sava
5 decembrie

CITEȘTE ACATISTUL 

Album de fotografii

Descoperă mai multe despre mânăstire

Hramuri

Buna Vestire - 25 martie Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și săvârșirea Sfântului Duh, în anul 2018 se împlinesc aproape 700 de ani de…

Citește mai mult...

Istoric

În vremurile vechi, au existat credincioşi, care din motive duhovniceşti şi pentru a se apropia mai mult de …

Citește mai mult...

Acatistul Sfântului Cuvios Sava cel Sfinţit

Troparul Sfântului Cuvios Sava cel Sfinţit, glasul al 8-lea: Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele…

Citește mai mult...

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina

Troparul Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe …

Citește mai mult...

Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghi­na

Condac 1: Veniți, ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să îi aducem laude iubitorului nostru ocro­titor, …

Citește mai mult...

Acatistul Bunei Vestiri

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și pe toate le îm­plinești, …

Citește mai mult...