Hramuri

Buna Vestire – 25 martie

Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și săvârșirea Sfântului Duh, în anul 2018 se împlinesc aproape 700 de ani de la întemeierea sihăstriei din Pădurea cea Mare de la Bolintin, 585 de ani de la Read more

Citeste mai mult...  

Istoric

În vremurile vechi, au existat credincioşi, care din motive duhovniceşti şi pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu, părăseau lumea şi toate ale ei şi se retrăgeau în pustietăţi, în păduri seculare, şi în peşteri devenind monahi, unde mai apoi feriţi de Read more

Citeste mai mult...  

Acatistul Sfântului Cuvios Sava cel Sfinţit

Troparul Sfântului Cuvios Sava cel Sfinţit, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele din adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare şi te-ai făcut lumină tor lumii, strălucind cu minunile, Read more

Citeste mai mult...  

Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina

Troparul

Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Read more

Citeste mai mult...  

Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghi­na

Condac 1:

Veniți, ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să îi aducem laude iubitorului nostru ocro­titor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Read more

Citeste mai mult...  

Acatistul Bunei Vestiri

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și pe toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea Read more

Citeste mai mult...